Neznámí vojáci

Neznámí vojáci

Jiří Ráčil (www.oldphoto.info) nám k této fotografii napsal:

Jedná se o společnou fotografii R.U. důstojníka (druhý zprava) a tureckých důstojníků. Podle stylizované R.U. orlice na okně vpravo bych řekl, že fotka byla snad pořízena na území R.U. monarchie a nikoli během I. sv. války v Turecku, v rámci R.U. detašovaných jednotek.

Turečtí vojáci a důstojníci byli na našem území internováni během balkánské krize v letech 1912-13, kdy byli nuceni ustoupit na R.U. území. Byli umístěni se statusem zajatců v Josefově, Terezíně a Liberci. Oficíři si mohli ponechat chladné zbraně. Postoj R.U. byl veskrze přátelský, jak vidno i z fotky. Nakonec, o rok později (1914) již byli Turci adepty na spojence.

Nové fotografie

Ulice Plachého
Řeznický krám

Pomozte nám

Vážení návštěvníci RetroFota pomozte nám s tvorbou tohoto webu.

Dejte nám vědět, máte-li nějaké nové poznatky, podrobnosti či komentáře ke zveřejněným fotografiím, napište nám, znáte-li rok vzniku některého ze snímků, u kterých nám tato informace chybí.

Zašlete nám své vlastní staré fotografie k naskenování, či přímo v elektronické (co nejkvalitnější) formě.
Kontakt

Poslední komentáře

Poděkování

K publikování na RetroFotu nám fotografie a informace poskytli:

Petr Zátko, Eduard Steun, Stanislav Antoš, Helena Kartová, Bohumír Karta, Hana Sládková, Alena Kubešová, Emílie Salátová, Josef Mikšík, Jiřina Hřebačková, Miroslav Bulla, Anna Petroušková, Zdeněk Barták, Ladislav Týr, Milena Wolfová, Miloslav Hlavsa, Marie Pantůčková