Zlín - Gottwaldov

Zlín - Gottwaldov

Zlín - statutární město na východě Moravy. Velký rozvoj města probíhal od počátku 20. století až do roku 1938, díky podnikateli Tomáši Baťovi.
V roce 1949 bylo město přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. V roce 1990 se město vrátilo ke svému původnímu názvu Zlín.

Datum vzniku fotografie: 
kolem roku 1954

Nové fotografie

Ulice Plachého
Řeznický krám

Pomozte nám

Vážení návštěvníci RetroFota pomozte nám s tvorbou tohoto webu.

Dejte nám vědět, máte-li nějaké nové poznatky, podrobnosti či komentáře ke zveřejněným fotografiím, napište nám, znáte-li rok vzniku některého ze snímků, u kterých nám tato informace chybí.

Zašlete nám své vlastní staré fotografie k naskenování, či přímo v elektronické (co nejkvalitnější) formě.
Kontakt

Poslední komentáře

Poděkování

K publikování na RetroFotu nám fotografie a informace poskytli:

Petr Zátko, Eduard Steun, Stanislav Antoš, Helena Kartová, Bohumír Karta, Hana Sládková, Alena Kubešová, Emílie Salátová, Josef Mikšík, Jiřina Hřebačková, Miroslav Bulla, Anna Petroušková, Zdeněk Barták, Ladislav Týr, Milena Wolfová, Miloslav Hlavsa, Marie Pantůčková