Marie Morávková

Marie Morávková

Paní Morávková z Kvildy pocházela pravděpodobně z Filipovy Huti, kde žil její bratr p. Schwarz. Manželem paní Morávkové byl kvildský cestář Václav Morávek. Svéráznou obyvatelku šumavské osady prý nikdo nikdy neviděl bez typického doutníku. Snad jen když jí náhodou doutníky došly, ubalila si do novinového papíru smotek hrubého fajfkového tabáku a kouřila tuto náhražku.

Mrs. Morávková from Kvilda village was probabably originally from Filipova huť village. His brother Mr. Schwarz used to live in Filipova huť village. Mrs. Morávková's husband was Václav Morávek - a roadmender from Kvilda village. Mrs. Morávková was used to smoke cigars all the time.

Autor fotografie: 
MUDr. Stanislav Štěrba, z archivu Eduarda Steuna
Datum vzniku fotografie: 
50. léta 20. století
Galerie: 

Nové fotografie

Ulice Plachého
Řeznický krám

Reklama

Pomozte nám

Vážení návštěvníci RetroFota pomozte nám s tvorbou tohoto webu.

Dejte nám vědět, máte-li nějaké nové poznatky, podrobnosti či komentáře ke zveřejněným fotografiím, napište nám, znáte-li rok vzniku některého ze snímků, u kterých nám tato informace chybí.

Zašlete nám své vlastní staré fotografie k naskenování, či přímo v elektronické (co nejkvalitnější) formě.
Kontakt

Poslední komentáře

Poděkování

K publikování na RetroFotu nám fotografie a informace poskytli:

Petr Zátko, Eduard Steun, Stanislav Antoš, Helena Kartová, Bohumír Karta, Hana Sládková, Alena Kubešová, Emílie Salátová, Josef Mikšík, Jiřina Hřebačková, Miroslav Bulla, Anna Petroušková, Zdeněk Barták, Ladislav Týr, Milena Wolfová, Miloslav Hlavsa, Marie Pantůčková